از رویکرد خود و دیگران چه می دانید؟ | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

از رویکرد خود و دیگران چه می دانید؟

از رویکرد خود و دیگران چه می دانید؟
  • -

از رویکرد خود و دیگران چه می دانید؟

Category : Uncategorized

واژه  رویکرد (Approach)

===================
این واژه، جزو آن دسته واژه های پرکاربرد است. که درک مفهومی آن کمک شایانی به مدیریت کردن و مدیر موفق بودن می کنند،
اغلب هم در فارسی به رویکرد ترجمه شده است.
 این واژه در گفتمان خلبانان بسیار مرسوم است چرا که نحوه نزدیک شدن و نشستن بر روی باند را برای برج مراقبت به خوبی شفاف می نماید و اصطلاحاً خلبان قبل از فرود به برج مراقبت اعلام می دارد :   This is my approach

  و سپس شروع می کند به اعلام مشخصه های اجرایی (مانند سرعت، شیب کاهش ارتفاع و …) برای فرود آمدن و بدین سان ، برج مراقبت به خوبی متوجه می شود که هواپیما در چه زمانی و در کجای باند فرود می آید.
حسب جستجو در ادبیات زبان انگلیسی نیز، متوجه شدم که این واژه به صراحت به خط فکری افراد اشاره دارد. یعنی بطور مثال هرگاه بخواهند متوجه شوند که یک مدیر از چه نوع خط فکری برای به نتیجه رساندن سازمان / بخش کاری یا تیم کاری خود برخوردار است،  از وی می پرسند:  

What is your approach(s)?

و در ادامه برای

فهمیدن این که به چه میزان به خط فکری ابراز کرده اش، اعتقاد دارد، از وی می پرسند:

Did you deploy or execute your approach(s)?  

یعنی : آیا رویکرد(های) ابراز شده را بکارگرفته ویا در عمل اجرا کرده اید؟ پاسخ منفی به این پرسش،  به هر دلیلی، به معنای عدم اعتقاد راسخ به طرز فکر کردنمان     می باشد. در انتخاب رویکردها و اجرا کردن آنان بسیار دقت کنید.

در منطق مدیریت حرفه ای (که در مدلهای سرآمدی به آن رادار می

گویند) به صراحت اعلام می گردد که لازمه دست یافتن به نتایج مورد نظر، اجرای رویکرد(های) مناسب و یکپارچه  می باشد. امری که فقط از یک تمرکز قوی امکانپذیر است. به همین خاطر برای

تشخیص احتمال کسب نتیجه از

طریق اجرای بهتر، میزان تمرکز در سطوح سازمان، تیم های کاری و افراد اندازه

گیری می شود.

حسین ظهوریان