اقتصاد مقاومتی، از حرف تا عمل – بخش اول | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

اقتصاد مقاومتی، از حرف تا عمل – بخش اول

اقتصاد مقاومتی، از حرف تا عمل – بخش اول
  • -

اقتصاد مقاومتی، از حرف تا عمل – بخش اول

Category : Uncategorized

نوسانات شدیداقتصادی جهانی، سقوط قیمت جهانی نفت و اوضاع پر آشوب منطقه از یکسو و ضعف مدیریت اقتصادی کشور در سالهای اخیر از سویی دیگر باعث گردیده است، اقتصاد کشور بیش از پیش آسیب پذیر گردد. تا جاییکه باعث گردید رهبر فرزانه انقلاب، شخصا وارد میدان شده و تمرکز بر اقتصاد مقاومتی را یک الزام نامیده و بر همین اساس سیاست های کلان این نوع از اقتصاد نجات بخش کشور را اعلام نمودند. اما آنچه که همواره در حرکت های مدیریتی کشورمان یک چالش اساسی است، برنامه ریزی عملیاتی دستورات حکومتی است. بی تردید همه مدیران ارشد کشور با نظر رهبری نه تنها موافق هستند بلکه بلافاصله با تشکیل کارگروه هایی به نام اقتصاد مقاومتی در داخل سازمان تحت امر خود، اقدام به واکنش می نمایند. اما هنوز رهبری ناراضی است… براستی چرا؟شاید مهمترین دلیل آن را باید گزارشات اقتصادی که به اطلاع ایشان می رسد دانست، اما شاید هم معظم له از اینکه حرکتی یکپارچه در کشور مشاهده نمی شود تا نتایجی ملموس حاصل گردد، ناراضی می باشند.اگر این فرض را درست بدانیم راهی جز

تغییر پارادایم اجرا در سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور نداریم. امری که در گزارشات رقابت پذیری کشور که توسط مجمع جهانی اقتصاد و در قالب همکاری بااتاق بازرگانی ایران تهیه شده است به خوبی مشاهده نمود. در این گزارشات با اشاره به نقطه قوت کشور در «اندازه بازار داخلی» ، به نقطه ضعف «کارایی پایین بازار نیروی کار» کشوراشاره مستقیم گردیده است. این بدان معناست که ایرانیان در حالیکه از ظرفیت اقتصادی خوبی برخوردارند به دلیل کارایی پایین ، براحتی فرصت های اقتصادی را از دست می دهند. بویژه اگر این ناکارآمدی در سطوح بالای مدیریتی کشور دیده شود که بی تردید باعث کاهش کیفیت دولت می گردد.
خوشبختانه در راستای حل این چالش از حدود پنج سال پیش تحقیقاتی پژوهشی – کاربردی را آغاز نمودم
که منجر به آشنایی و فراگیری مدل ارزیابی و تقویت دستگهای اجرایی و بنگاه های اقتصادی گردید . مدلی که از سال 2003 و به توسط تیمی زبده از اساتید مدیریت در جهان به دنیا

معرفی گردید و امروزه در بیش از 149 کشور و از جمله 9 کشور خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته است و باعث افتخار است که در حین تحریم بودن، موفق به انتقال دانش این امر به کشور گردیدم.بی تردید مدل اجرا که بطور مشخص یه تنظیمات اجرایی سازمان ها برای دستیابی به نتایج می پردازد را می توان یکی از مناسب ترین ابزارهای مدیریتی برای تنظیم فعالیت های اقتصادی سازمانهای کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی نامید.
در متدولوژی اجرا، دو چیز اصل است، یکی «تمرکز کاری» و دیگر «هم افزایی کاری». دو امری که برای اجرای هر استراتژی و یا دستوری ضروری است.
این دو شاخص اجرا قابل اندازه گیری بوده و مقداری بین صفر تا صد را به خود اختصاص می دهند.یعنی اگر اجرای مطلوب و نتیجه بخش

را صد در نظر بگیریم، در مقابل اجرای بی نتیجه و نا مطلوب می تواند شاخص صفر داشته باشد. جالب تر آنکه این دو شاخص در درون هر سازمانی به زیر معیارهای موثر براجرا تبدیل می گردند که آنان نیز قابل سنجش می باشند. در مطالب بعدی به آن خواهم پرداخت…. حسین ظهوریان