ثبت نام | مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

ثبت نام

تذکر مهم: اندازه گیری و دریافت خلاصه گزارش توان اجرایی سازمان برای اعضا رایگان می باشد.

 عضویت

مدارک مورد نیاز:

  • فرم درخواست حضور در طرح (ممهور به مهر و امضای قانونی سازمان)
  • چارت کامل سازمانی شرکت متقاضی
  • آخرین لیست ریز کارکرد بیمه کارکنان ( لازم به ذکر است که لیست بیمه تهیه شده باید ورژن 2.6 باشد،” این نسخه در سایت تامین اجتماعی موجود می باشد”.) طبق راهنمای زیر آماده و ارسال نمایید.

متقاضیان می توانند در صورت تمایل برای حضور در این طرح ملی، به دو طریق زیر اقدام نمایند:

  ثبت نام آنلاین 

ثبت نام مکتوب

1. ثبت نام آنلاین

2.ثبت نام مکتوب و ارسال فرم درخواست حضور در طرح

راهنمای تهیه آخرین لیست ریز کارکرد بیمه کارکنان

1- د ر نرم افزار تامین اجتماعی بر روی تهیه دیسک کلیک نمایید

2- مسیر فایل ریز کارکرد را مشخص نمایید و دکمه قبول را کلیک نمایید .

3- در صفحه ثبت نام قسمت آخرین لیست بیمه کارکنان فایل ریز کارکرد لیست بیمه را که در حالت پیش فرض به نام DSKWOR00.DBF را انتخاب نمایید.

4- فایل انتخاب شده به صورت زیر می باشد سپس فرایند ثبت نام را تکمیل نمایید.

شایان ذکر است پس از نظرسنجی از افراد و انجام تجزیه و تحلیل های کارشناسی، فهرست شرکت های برتر اعلام خواهد شد.