درباره مرکز | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

درباره مرکز

گروه پارسیان هوشمند با درک و تشخیص ضرورت اندازه گیری، پایش و توسعه توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در حوزه اقتصاد ملی، رسالت خود می دانند که در این زمینه تلاش جدی و فراگیری را با همکاری صمیمانه تمامی ذینفعان آغاز نماید.

با این نگاه گروه پارسیان هوشمند همراستای ایفای نقش ملی خویش با سرمایه گذاری هنگفت در حوزه های:

 1. اجرای طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از سال 1390 (www.R4B.ir)
 2. طراحی نظام رتبه بندی شرکت های عضو اتاق بازرگانی و صنعت اکو 1391 (www.Rate.ecoocci.org)
 3. رتبه بندی شاخص رضایت کارکنان شرکت ها با هدف انتخاب بهترین محل برای کار در ایران از سال 1393  (www.Nesi.ir)
 4. طراح و برگزارکننده جشنواره ملی بهره­وری ایران از سال 1388 (www.IPCEL.ir)
 5. رتبه بندی شرکت ها بر اساس رقابت پذیری از سال 1393 (www.BCDC.ir)
 6. راه اندازی سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص­های بهره وری از سال 1386 (www.Irpmc.ir)
 7. راه اندازی شبکه بهینه کاوی ایران به نمایندگی از شبکه جهانی بهینه کاوی از سال 1391 (www.Irbn.ir)
 8. انتشار کتب مرجع رتبه بندی بنگاه های اقتصادی ایران از سال 1388 (www.Irating.ir)
 9. اجرای پروژه و مشاوره در زمینه سیستم های مدیریتی در حوزه های مختلف از سال 1385 (www.IPC.co.ir)
 10. طراح و پایه گزار باشگاه نخبگان کسب و کار از سال 1385  (BEEs Club)
 11. طراح و برگزارکننده جایزه شرکت های برتر مسلمان (MECAward) از طرف مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی و صنایع اسلامی (ICRIC) از سال 1385
 12. و …

درصدد است تا به بنگاه ها و کسب و کارهای کشور کمک نماید تا با تحقق آرمان های ایشان در حوزه مدیریت کسب و کار، در مسیر رقابت پذیری پایدار قدم بردارند.

این کروه با توجه به خلاء موجود در کشور در حوزه اندازه گیری توان و نحوه اجراء، مرکز ملی ارزیابی و ارتقاء توان اجراء از فروردین ماه 1394 راه اندازی نمود. این مرکز با حمایت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد و راه اندازی شده است و کاملاً ملی است و هیچگونه ارتباطی با دستگاه ها و نهادهای دولتی ندارد.