درباره ما | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

درباره ما

 

شرکت توسعه کسب و کار پویا به شماره ثبت ۴۷۷۲۳۴ و از تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ و با هدف تبدیل شدن به مجهزترین و حرفه ای ترین “آزمایشگاه عارضه یابی سازمان در حوزه تعامل با کارکنان” با اندازه گیری شاخص های متنوع با استفاده از ابزار پرسشنامه ای ضمن ارایه کارنامه عملکردی در گام بعدی نسبت به رتبه بندی و اعلام بهترین ها در ایران اقدام می نماید. این بسترِ آزمایشگاهی شمای کلی از هر سازمان و حوزه های مختلف مورد بررسی را نمایش می دهد که می توان امیدوار بود تا با گذشت زمان و جمع آوری اطلاعات مورد نظر برای هر سازمان در یک دوره زمانی چند ساله، پایگاه اطلاعاتی غنی از وضعیت عمومی سازمان ها به صورت جامع و به تفکیک هر یک از زیر معیارهای مورد بررسی دست یافت که انتشار اطلاعات مقایسه ای سازمان ها با یکدیگر و روند کلی، رشد و افت سازمان ها در هر یک از مولفه ها از خروجی های ارزشمند آن به شمار می آید.

در راستای ایفای نقش پیشبرنده در افزایش بهره وری سازمانها و شرکت های کشور، همچنین افزایش توان رقابت پذیری سازمان ها و بنگاه های ایرانی در محیط کسب و کار  ملی و بین‌المللی، کلینیک رفتار سازمانی ایران نسبت به اندازه گیری و ارتقاء توان اجرایی سازمان ها اقدام نموده است.

بررسی های انجام شده بر شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی طی 10 سال گذشته، حاکی از آن است که مهمترین موضوع تاثیر گذار بر کارایی و اثربخشی بنگاه های اقتصادی، موضوع اجرا (Execution) می باشد.

این شرکت با حمایت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد و راه اندازی شده است و رویکرد کاملاً ملی داشته و هیچگونه وابستگی به بودجه دستگاه ها و نهادهای دولتی ندارد.