مزایای عضویت | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

مزایای عضویت

  1.      پشتیبانی در طول فرآیند-ثبت نام اولیه،نظرسنجی و …به صورت رایگان

  2.      ارائه خلاصه گزارش مدیریتی شامل نتایج اندازه گیری توان اجرایی در 6 حوزه مورد ارزیابی- رایگان 

           نمونه گزارش بازخورد مدیریتی- کارنامه توان اجرایی سازمان

  3.      امکان ارائه گزارشات تحلیلی جامع از نتایج ارزیابی

  4.      امکان حضور در مسابقه بهترین توان اجرایی جشنواره بهره وری

  5.      امکان برگزاری دوره آموزشی توان اجرایی در محل سازمان

  6.      امکان ارایه خدمات حضوری جهت انجام نظرسنجی از کارکنان

  7.      امکان استفاده از لوگو و بنر مرکز همراه با عدد شاخص توان اجرایی شرکت در سربرگ و سایت شرکت عضو در طول مدت عضویت – رایگان

  8.      صدور گواهینامه برای سازمان و کارت عضویت برای نماینده

  9.      امکان درج آگهی مقالات و مصاحبه نماینده و یا مدیرعامل سازمان در نشریه رتبه با 20% تخفیف

 10.    معرفی سازمان عضو در شبکه های اجتماعی مرکز